FAQ - Częste pytania

  • Czy potrzebuję biura rachunkowego?

-  Wynajmujesz nieruchomość: Tak,

-  Masz dochody z zagranicy:  przynajmniej raz w roku - Tak, w momencie wypełenienia zeznana podatkowego

- Jesteś zatrudniony?  Korzystasz z ulg podatkowych? – Tak.

W razie niejasności przy wypełnianiu zeznania podatkowego zwróć się do nas.

 


  • Zakładam nową firmę i szukam pierwszy raz biura rachunkowego. Jak będzie wyglądała współpraca?

Podczas pierwszej rozmowy wytłumaczę jak działa księgowość i i jak płacone są podatki. Po kolei opowiem cały proces współpracy i zakres naszych i klienta obowiązków. Wszystkie niezbęde dokumenty potrzebne do zarejestrowania działalności sporządzamy elektronicznie i wyślemy za klienta do urzędów. Jeśli będą zatrudnieni pracownicy, doradzimy jaką umowę najkorzystniej jest zawrzeć i przygotujemy stosowne dokumenty zgłoszeniowe. Ważnym jest by zgłosić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, to że nasze biuro  prowadzi sprawy księgowo- podatkowo – zusowskie. To  urząd miasta lub urząd gminy poinformuje właściwe jednostki gdzie znajduje się dokumentacja księgowa.

 


  •  Czy problemem jest zmiana biura rachunkowego ?

To jest bardzo prosty sposób. Trzeba zgłosić tę zmianę w najbliższym urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

 


  • Czy pierwsza rozmowa jest płatna ?

Nie. Biuro rachunkowe powinno pasować do Państwa. Ważne jest zaufanie i swoboda w kontakcie. Proponuję pierwszą rozmowę, która jest bezpłatna i niezobowiązująca. W trakcie rozmowy poznajemy się,  przedstawiam moje biuro, ustalimy zakres usług i wynagrodzenie. Odpowiem również na wszystkie  pytania. Potem zostanie już tylko  wybierać właściwe biuro rachunkowe.

 


  • Wejherowo leży 20 km od Trójmiasta. Dla mnie to jest daleko. Czy mimo to możemy  współpracować ?

Tak. To nie jest problem. Mogę odwiedzę Państwa w Waszej siedzibie. Swobodnie poruszam się po Województwie Pomorskim. Poza tym na co dzień używamy nowoczesnych  kanałów komunikacji i nowoczesnego sprzętu internetowego, dlatego możemy świadczyć usługi wszędzie.

 


  • Na jaki czas zostaje podpisana umowa ?

Umowy w klientami zawieramy na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia.  Nie pracujemy z umowami, które wiążą klientów na pewien określony czas. Możecie państwo w każdej chwili zmienić biuro rachunkowe.

 


  • Jak mogę być pewny, że moje dane są traktowane w sposób poufny  ?

Absolutna dyskrecja jest podstawą dla nas. Klient może nam ufać bez ograniczeń. Bez zgody klienta nie przekazujemy dalej ani dokumentów ani informacji.

 


  • Czy każde moje pytanie jest wliczone dodatkowo do wystawionej faktury ?

Nie. W wynagrodzeniu  skalkulowane są wszystkich uzgodnione wcześniej  usługi plus doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.   Jeśli dostaniemy od Państwa  dodatkowe zlecenia, poinformujemy Was o dodatkowej fakturze przed przystąpieniem do realizacji usługi.

 


  • Czy wystawiona przez biuro faktura  stanowi dla Państwa  koszt podatkowy i jak  mogę ją odliczyć ?

Wystawiona faktura za usługi księgowe stanowi koszt podatkowy i pomniejsza podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego. Zapłacony podatek Vat w wysokości 23% od kwoty netto odliczą Państwo miesięcznie, pomniejszy to zobowiązanie podatkowe z tytułu naliczenia podatku należnego. Oczywiście zrobimy to my w Państwa imieniu.

 


  • Jak drogie jest wasze biuro ?

Za usługi księgowe faktura wystawiana jest raz w miesiącu do 5 dnia  każdego miesiąca.  Wynagrodzenie ustalamy w oparciu o uczciwą kalkulację. Dla potrzeb klienta możemy przedstawić transparentność honorarium. Raz w roku weryfikujemy ceny do warunków rynkowych. Ważne są dla nas potrzeby klienta, a jest to podstawowy czynnik decydujący o wysokości kwoty na fakturze.